Restaurācija

Oriģinālgrāmatsējumi

Ādas dizains, somas

 • "Mākslas darbu daudznozaru pētniecība" Nikolaja Kopernika Universitātē Toruņā

  Lejupielādēt un lasīt pilnu rakstu  ŠEIT

  (autores: Dace Pāže, Līga Jansone)

 • Kas ir mākslas darba konservācija un restaurācija?

  Restaurācija ir termins, kas ietver sevī mākslas darba izpēti, saglabāšanu un tālāku kultūras mantojuma uzglabāšanu, izmantojot visas metodes, kas ir efektīvas un draudzīgas mākslas darbam. Restaurācijas procesā ietilpst arī - rekonstrukcija – zudušo daļu vai laukumu atjaunošana tā pirmatnējā izskatā.

   

  Mākslas darbu konservācija nozīmē bojāšanās procesa apturēšanu, lai tas pēc iespējas ilgāk saglabātu savu sākotnējo stāvokli, nodrošināt tādu vidi, kas līdz minimumam samazinātu mākslas darbu bojāšanos (preventīvā konservācija).

   

  Restauratora profesija prasa zināšanas gan par mākslas vēsturi, gan dažādajām gleznošanas tehnikām cauri gadsimtiem. Saglabāšanas un restaurācijas process prasa dziļu izpratni par oriģinālā mākslas darba materiāliem un īpašībām, kā arī par mūsdienu materiāliem un metodēm, ko izmanto restaurācijā un gleznošanā, lai precīzi būtu iespējams jau iepriekš novērtēt un novērst iespējamās neatgriezeniskās sekas darbā pie konkrētās gleznas.

  Vēl nesenajos padomju gados mākslas darbos izmantotie materiāli ir atšķirīgi no pašreiz pieejamajiem, nemaz nerunājot par tiem, kas tika lietoti pirms simts un divsimts gadiem.

   

 • Kādi ir gleznu bojājumu veidi?

  Bojājumu rašanās iemeslus var iedalīt šādās grupās:

   

  1.Laika gaitā radušies bojājumi, kas saistīti ar dabīgu novecošanos. Tie ir fizikāli-mehāniskie gleznas bojājumi, kas rodas gaismas, temperatūras un gaisa mitruma svārstību ietekmē.

  2.Bojājumi, kas saistīti ar nepareizu glezniecības tehnoloģijas pielietošanu.

  3.Bojājumi, kas saistīti ar nolaidīgu vai nepareizu mākslas darbu glabāšanu, krasu temperatūras, mitruma, gaismas režīma maiņu, negadījumiem.

  4.Globāla rakstura ietekmes faktori (dabas katastrofas), kas noved pie mākslas darbu bojāejas.

  5.Vandālisms – apzināta mākslas darbu iznīcināšana.

  6.Bojājumu, kas radušies nepareizas vai nekvalitatīvas restaurācijas rezultātā.

   

   

 • Gleznu īpašnieku biežāk pieļautās kļūdas jeb netici visam, ko raksta sociālajos tīklos

  Laika gaitā gleznas zaudē savu sākotnējo māksliniecisko izskatu dažādu apkārtējo apstākļu iespaidā – vibrācijas, straujas temperatūras maiņas, ko rada apsildes ierīces, plīts virsmas, sveces, lidojošie insekti, putekļi, pašu neuzmanība. Šo apstākļu iespaidā, kā arī vienkārši „aiz vecuma”, glezna var zaudēt  savu sākotnējo izskatu – satumst (virsma kļūst netīra), lakas slānis nodzeltē, audekls atslābst, krāsas un grunts slānī parādās plaisas.

   

  Nepārdomāta gleznu „tīrīšana”

  Uzņēmuma restauratoru rīcībā ar apskaužamu periodiskumu nonāk gleznas, kuru bojājumi radušies to īpašniekiem veicot „tīrīšanu” un gleznu stāvokļa „uzlabošanu” pašu spēkiem.

   

  |  Tādi palīgmateriāli kā slapja lupata putekļu slaucīšanai, ziepjūdens, putekļusūcējs rada neatgriezeniskus mehāniskus un ķīmiskus krāsas un lakas bojājumus.

   

  Kad mākslas darbs mājās pie sienas sāk zaudēt sākotnējo košumu, īpašnieks ķeras klāt pie tā tīrīšanas, padomu meklējot elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. Diemžēl lielākā daļa padomu nav ņemami vērā. Šādi tiek nodarīts posts ne tikai katra īpašnieka mantai, bet kultūrvēsturiskajam mantojumam kopumā. Kopšana ar pārgrieztu kartupeli, svaiga sīpola daivu, citronu, noteikti ir jāpiemin atsevišķi. Gleznas tīrīšana ar dārzeni jau pati

  par sevi ir savdabīgs risinājums un liek aizdomāties par šādas metodes pielietošanu un paredzamo rezultātu, nemaz nerunājot par sāli un cepamo eļļu!

 • Vai darbam ir nepieciešama restaurācija?

  Gleznai restaurācija nav nepieciešama līdz brīdim, kamēr visiem tās slāņiem (pamatne, grunts un krāsas slānis) ir pietiekami laba savstarpējā saistība un lakas slānis nav mainījis sākotnējo caurspīdīgumu un krāsu. Tā kā šo slāņu īpašības ir ļoti dažādas, dabīgās novecošanās process katram no tiem ir atšķirīgs un neizbēgami noved pie to savstarpējās saistības pasliktināšanās un dažādiem bojājumiem. Dabīgās novecošanās procesā glezna zaudē elastību, kļūst trausla, deformējas. Arī šajā novecošanās stadijā gleznai saglabājas īpašība reaģēt uz temperatūras un mitruma svārstībām.

   

 • Dalība Baltijas valstu triennālē

  2014. gada maijā Rīgā norisinājās 10. Baltijas valstu restauratoru triennāle „Līdzsvaru meklējot”. Piedalījāmies ar diviem stenda referātiem : Gudenieku baznīcas sānu altāra gleznas „Sv. Lūkass” (a/e, 211,5×98,5cm, 20.gs.sāk.) restaurācija.

  Sesavas ev. lut. baznīcas Jūliusa Deringa altārgleznas „Kristus debessbraukšana” (a/e, 291,5×146,5cm, 1860.g.restaurācija.

   

 • Long stitch sējums (video)

 

IRBE GRĪNBERGA

 

 

restauratore-meistare

 

grinberga.irbe@gmail.com

 

DACE PĀŽE

 

restauratore-speciāliste

 

dacepaze@gmail.com

Restaurators ACS

reģ.num. 40103725615

+371 2966-7553

Skype: artcomstudio

Submitting Form...

The server encountered an error.

Paldies!

www.artcomstudio.lv  |  2016